Förre fogning

Skorsten före fogning


Efter fogning

Skorsten efter fogning


Arbetsbeskrivning

Vår kund hade en frostsprängd skorsten som var i behov av omfogning och byte av några tegelstenar.

Vi rengjorde de gamla fogarna och bytte ut tegelstenarna som var trasiga.

För att utföra jobbet behövde vi ett eluttag och en vattenslang upp till skorstenen.

Nu har skorstenen fått tillbaka sin ursprungliga lyster.

Jobb detaljer

Fogning och byte tegelstenar i Huddinge, Stockholm

Stad: Huddinge, Stockholm
Arbetet: Fogning
Arbetstid: 6tim
Total pris: Arbete och material 3200kr
Efter ROT: 1700kr


Läs mer om fogning!