• Fogning och Skorstensskydd Vimmerby
  • Fogning och Skorstensskydd Vimmerby
  • Svart skorstensskydd
  • Fogning och Skorstensskydd Vimmerby

Arbetsbeskrivning

I Vimmerby finns det ett gammalt och jättefint Pipi Långstrumps hus. Där hjälpte vi ägarna med att renovera gamla skorstenar.

En gammal muramästare hade för länge sedan murat 2 st väldigt fina skorstenar. Regn och frostsprängning hade gjort att fogarna var dåliga. Vi fogade om skorstenarna med hydrauliskt kalkbruk ett svårt och tidsödande jobb pga. taklutningen och utformningen på skorstenarna.

Efter omfogning satte vi 2 st. svarta skorstensskydd. Nu skorstenarna är fina och passar bra till taket och vackert huset.

Jobb detaljer

Fogning och Skorstensskydd Vimmerby

Stad: Vimmerby
Skorstenar: 2 st.
Arbetet: Fogning och skorstensskydd
Arbetstid: 28 timmar
Skorstensskydd: svart plåt
Total pris: 18 000 kr 


Läs mer!


Läs mer!