before30

Skorsten före murning och fogning


after30

Skorsten efter murning och fogning


Arbetsbeskrivning

Vår kund hade en skorsten som var frostsprängd i tegelstenarna och fogarna var dåliga. Vi bytte några tegelstenar sandad 3″ tegel från Wienerberger.

Vi fogade också om hela skorstenen så nu är den som ny igen. På skorstenstoppen monterade vi ett svart öppningsbart skydd.

Jobb detaljer

Murning/ fogning, skorstensskydd

Stad: Vällingby, Stockholm
Arbete: Murning fogning och skydd
Arbetstid: 16 tim
Total pris: 7000 kr efter ROT


Läs mer

Läs mer