• Ommurning av 7 skorstenar ovan tak, Åkersberga
  • Ommurning av 7 skorstenar ovan tak, Åkersberga
  • Ommurning av 7 skorstenar ovan tak, Åkersberga
  • Ommurning av 7 skorstenar ovan tak, Åkersberga
  • Ommurning av 7 skorstenar ovan tak, Åkersberga

Arbetsbeskrivning

I radhusen i Åkersberga så hade man när man byggde husen använt fasadtegel till skorstenarna samma som på fasaden. Detta teglet är inte bränt i samma temperatur som skorstenstegel. Skorstenarna var frostsprängda och vi murade om 7st skorstenar ovan tak och satte dit öppningsbara skorstensskydd som skyddar mot frostsprängning och vatten.

På bilderna ovan kan man se hur skorstenar såg ut före och efter arbetet.

Jobb detaljer

Ommurning av 7 skorstenar ovan tak,  Åkersberga

Stad: Åkersberga
Skorstenar: 7 st
Arbetet: murning, skorstensskydd
Arbetstid: ca 140 timmar
Skorstensskydd:  plåt, svarta, 7 st
Totalt pris: ca 13 000 efter ROT inkl. skorstensskydd/ st


Läs mer om murning!


Läs mer!