Putsning och målning i Enskede, Stockholm

Arbetsbeskrivning

Vi fick i uppdrag att reparera en skadad putsad skorsten i Enskede. Putsen hade börjat trilla av.

Efter vi putsat och målat skorstenen och fotplåten så monterade vi ett skorstenskydd med fågelskydd i sidorna.

Fotplåten är målad med en linoljefärg Allbäcks linolja utan lösningsmedel vilket går bra att måla på varm plåt med.

Jobb detaljer

Putsning och målning, skorstensskydd Enskede Stockholm

Stad: Enskede
Arbeten: Putsning, målning, skorstensskydd
Total pris: 10.000kr efter ROT


Läs mer om skorstensrenovering!