Ditt namn: (obligatorisk*)

Din epost:*

Telefonnummer:*

Var bor du?:
 I stan På landet

Ort* och adress för att titta på jobbet:

Välj objekt:*

Typ av arbete du vill ha hjälp med:*

Skorstenstoppens bredd:

Skorstenstoppens längd:

Skorstenskronans tjocklek:

________________________________________

Om du vill en offert för skorstensskydd

Välj färg

Vill du ha fågelskydd

 ja nej

Välj variant

 Med montering Utan montering
________________________________________

Vilket material har skorstenen:
 Murad skorsten med betong på toppen
 Murad skorsten med bly på toppen
 Plåtskorsten med bly på toppen
 Annat

Hur kommer man upp på taket?:
 Med stege utifrån Taklucka innifrån huset
________________________________________

Skicka oss ett foto på din nuvarande skorsten (max storlek 1 Mb):

Använd ROT-avdrag?:
Ja Nej 

! (Om Ja: Du ska fylla i fälten fastighetsbeteckning, namn och personnummer när beställning)

Övriga upplyningar eller frågor: