En gammal och skadad skorsten kan orsaka problem med säkerheten i huset.  I värsta fall kan en skadad skorsten leda till brandrisk eller förgiftning med giftiga gaser. Så det är väldigt viktigt att renovera skorstenen i tid för att undvika riktigt farliga situationer.

Skorstensrenovering  med böjbara insatsrör

Användning av böjbara insatsrör är ganska vanligt sätt för att renovera skorstenar. Man installerar en ny tät skorstenskanal i den gamla skorstenskanalen. Instatsrör används med föredel till kondenserande bränslen olja, pellets och flis. Det är också ett bra alternativ att sätta böjbara insatsrör om kanalerna svänger mycket eller om det är gammalt och det finns trä nära, slangen ökar säkerheten. Runt slangen häller man i Vermiculite en vulkanisk krossad bergart som isolering.

Det är viktigt att använda insatsrör med hög kvalitet och att montera dem på rätt sätt. Läs mer om Insatsrör

Skorstensrenovering  med böjbara insatsrör

Skorstensrenovering genom glidgjutning

Glidgjutning är en keramisk tätning av skorstenen. Man använder en keramisk glidgjutningsmassa på väggarna av gamla kanaler och då tätar man hål och ojämnheter.

Metoden är ett alternativ till montering av böjbara insatsrör, man använder glidgjutning när man vill bibehålla så stor del av kanalens befintliga area som möjligt.  Läs mer om Glidgjutning

Skorstensrenovering genom glidgjutning

Skorstensrenovering genom att mura om dåliga skorstenar

En gammal dålig skorsten kan bli renoverad genom att man murar om den. Efter ommurning ser skorstenen ut som ny och fungerar väldigt bra.

Kvaliteten på dessa jobb är betydelsefull för säkerhet och utseende på  huset.  Läs mer om Murning

Skorstensrenovering med att mura om dåliga skorstenar

Skorstensrenovering med fogning

Fogning är bra sätt för att förlänga livslängden på en dålig skorsten. Ibland måste man både mura och foga om delar av skorstenen. Våra duktiga murare kan hjälpa till att reparera skorstenen.

Metoden är att återställa fogarna och byta spruckna tegelstenar. Våra fogningar har hög kvalitet som gör att er skorsten kan användas många år efter vårt arbete.  Läs mer om Fogning

Skorstensrenovering med fogning


 Använd ROT-avdrag

Upp till 30% rabatt kan du få när du använder ROT-avdrag på alla typ av arbete med skorstensrenovering!


Skorstensrenovering i Stockholm och i hela Öst

Vi hjälper med skorstensrenovering i alla Stockholms stadsdelsområden däribland med Vaxholm och alla öar av  Stockholms skärgård. Titta på referensjobb som gäller Stockholm: Skorstensrenovering i Stockholm

Vi arbetar också runt Uppsala, Örebro, Nyköping, Västerås och Linköping.


Skorstensrenovering i Jönköping och runt Småland

I alla län av Småland utför vi olika skorstensrenoveringar: Jönköping, Växjö, Kalmar, Värnamo osv. Titta på referensjobb som gäller Jönköping:  Skorstensrenovering i Jönköping


Skorstensrenovering runt Göteborg

Vi arbetar gärna i alla Göteborgs stadsdelsområden däribland med alla öar av  Västra skärgård och runt Karlstad och Halmstad.


Skorstensrenovering i Malmö och runt Skåne

Vi hjälper gärna med alla typ av skorstensrenovering runt Malmö och hela Skåne.